0 .

SHUREIDO CLASSIC NUNCHAKU NO

  • -
  • (): 33.5

:

:
SHUREIDO CLASSIC
NUNCHAKU NO
:
4400 .

BEST KARATEGI